آدرس:

خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، شماره : 21 ، واحد 1


شماره تماس:

02145379

۰۲۱۸۸۳۳۴۰۲۹

۰۲۱۸۸۳۳۳۲۵۹

۰۲۱۸۸۰۲۵۳۵۰

۰۲۱۸۸۰۲۵۴۳۵

۰۲۱۸۸۰۲۸۷۷۵

۰۲۱۸۸۰۲۴۴۵۹

09024248782

09024248783

09024248784


  کانال تلگرام کلینیک

  جهت مشاوره تلگرامی – 09227526817

  صفحه اینستاگرام کلینیک

  ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نقشه و محل کلینیک: